LLoyd Yard
Docks

Jouw droomhuis realiseren in Lloyd Yard Docks is een proces waarin je zelf de regie neemt en beslissingen neemt over het ontwerp en de uitvoering van dat huis. Dat betekent niet dat je alles kunt bedenken en doen wat je wilt; er is een kavelpaspoort opgesteld waarin alle informatie over de mogelijkheden van de kavel en alle regels omtrent het bouwen zijn vastgelegd. Met dit kavelpaspoort als leidraad werk je samen met een door jouw gekozen architect en adviseurs aan jouw wensen en eisen. En er kan heel veel. Na de zomer zullen de kavels in verkoop gaan.

Meer weten over hoe dit in zijn werk gaat? Klik dan hier.

Situatietekening situatietekening
De kavels

Lloyd Yard Docks maakt ruime kavels beschikbaar voor tien vierlaagse woningen die aaneengesloten worden gebouwd. Kavel A is 102 m² groot, de kavels B tot en met H 96 m². De kavels B t/m H maken het mogelijk om 192 m² BVO te realiseren en kavel A zelfs 205 m² BVO. Binnen die oppervlakte mag maximaal 30% worden ingericht als praktijkruimte voor vrije beroepsbeoefening. Alle kavels hebben een plateau aan de voorkant tegenover Kuehne + Nagel en een privétuin grenzend aan de grote binnentuin aan de achterkant. De kavels I en J maken geen deel uit van Lloyd Yard Docks.

Zelfbouwproces

Zelf ontwikkelen en bouwen kost tijd en energie. Maar het betekent niet dat je alles zelf hoeft te doen en te besluiten. Of hoeft in te kopen. Volgens de gedachte ‘samen waar het moet, individueel waar het kan’ bepaal je helemaal zelf je ontwerp, maar maak je met alle eigenaren gebruik van één gevelarchitect, één constructeur, één duurzaamheidsadviseur en één aannemer. Je geniet dan allemaal van een financieel voordeel door schaalgrootte van gezamenlijke inkoop. Bovendien worden de woningen tegelijk, in één bouwstroom, gebouwd zodat je niet langer in een bouwput zit dan nodig. Natuurlijk bepaal je zelf de kwaliteit van je woning en de materialen die je toepast, maar ook op dat punt kun je door samen op te trekken nog flink kosten besparen. Samen met anderen optrekken en kennis, ervaring en werkzaamheden delen heeft bovendien als voordeel dat je snel je buren leert kennen.

Begeleiding
Gino Bud Hoiting illustratie van ogen

Vanaf het moment van het tekenen van je deelname- en grondreserverings­overeenkomst tot aan het moment dat je het huis in gebruik neemt, word je begeleid door Steenvlinder. Dit adviesbureau is gespecialiseerd in de begeleiding van zelf bouwen. In meer dan vijftien jaar tijd heeft Steenvlinder vele verschillende projecten succesvol begeleid, alle reden om Steenvlinder voor Lloyd Yard Docks het complete procesmanagement toe te vertrouwen. Dat betekent voor jou dat je je 100% op je woning kunt focussen omdat Steenvlinder veel regelwerk uit handen neemt. Zodat jij je hoofd erbij kunt houden om op de juiste momenten de juiste beslissingen te nemen.

Kavelpaspoort

Zelf bouwen betekent dat je heel veel van je eigen ideeën kwijt kunt in het ontwerp en de realisatie van je huis. Maar het betekent ook dat je niet alles kunt bedenken en doen wat je wilt; er is een kavelpaspoort opgesteld waarin alle informatie over de mogelijkheden van de kavel en alle regels voor het bouwen zijn vastgelegd. Het kavelpaspoort is zorgvuldig samengesteld zodat Lloyd Yard Docks past bij het beeldkwaliteitsplan van Lloyd Yard, en er tegelijkertijd voldoende individuele expressie mogelijk is. Het kavelpaspoort en beeldkwaliteitsplan zijn te downloaden bij downloads.

In het kavelpaspoort zijn alle opties en mogelijkheden vastgelegd over het gebruik van de kavel en de minimale en maximale maten in het ontwerp. Het geeft een volledig overzicht van alle materialen die worden toegepast en de manier waarop dat gebeurt. En: het bevat een menu aan duurzaamheidsopties die je naar jouw wensen kunt toepassen. Een aantal belangrijke feiten uit het kavelpaspoort hebben we voor je op een rijtje gezet.

Inspiratieplattegronden

De plattegronden en het interieur kun je helemaal naar jouw ideeën en wensen ontwerpen, waarbij de positie van de keuken, woonkamer, werkkamer, atelierruimte, wenteltrappen of rechte trappen, praktijkruimte, meerdere badkamers of slaapkamers letterlijk geen beperkingen kent. Zolang je maar binnen de kaders van de kavel blijft en niet meer dan 30% van de totale oppervlakte gebruikt als werkruimte. En je kan spelen met hoogteverschillen in de verschillende vloeren om vides te maken. De vaste buitenruimtes zijn een plateau aan de voorkant en een privétuin grenzend aan de grote binnentuin aan de achterkant. Optioneel is een balkon en/of een dakterras aan de achterkant op de bovenste verdieping.

Woningzoeker

Wil je weten welke kavels nog beschikbaar zijn? Kijk dan op de woningzoeker van Lloyd Yard en ga naar aanzicht 2 om de kavels te bekijken.

Planning

Op woensdag 6 oktober 2021 start vanaf 12:00 uur de inschrijving voor de zelfbouwkavels van Lloyd Yard Docks. Daarna ziet het proces er als volgt uit (de genoemde data zijn streefdata):

Start verkoop kavels woensdag 6 oktober 2021 vanaf 12:00 uur
Sluiting inschrijfperiode kavels * woensdag 20 oktober 2021 om 12:00 uur
Toewijzing kavels binnen zeven dagen na de sluiting van de inschrijfperiode
Startbijeenkomst woensdag 10 november 2021
Start zelfbouwproces november / december 2021
Voorlopig ontwerp januari 2022 - april 2022
Definitief ontwerp mei 2022 - september 2022
Omgevingsvergunning eind 2022
Tekenen koopovereenkomst en aanvraag hypotheek eind 2022
Technisch ontwerp eind 2022 - april 2023
Realisatie medio 2023 - medio 2024

* Als na de toewijzing blijkt dat er onvoldoende geldige inschrijvingen zijn voor de tien beschikbare kavels, dan volgt een tweede inschrijfronde. Bovengenoemde data kan in dat geval wijzigen.

De eerste stap richting jouw nieuwe zelfbouwwoning is de inschrijving. Deze start op woensdag 6 oktober 2021 om 12:00 uur en duurt twee weken; je dient de volledige inschrijving vóór woensdag 20 oktober 12:00 uur te verzenden. Als na de toewijzing blijkt dat er onvoldoende geldige inschrijvingen zijn voor de tien beschikbare kavels, dan volgt een tweede inschrijfronde.

Belangrijk om rekening mee te houden: je inschrijving is definitief als je € 500,- inschrijfgeld hebt overgemaakt. Mocht je na inschrijving geen kavel toegewezen krijgen, dan wordt dit bedrag op je bankrekening teruggestort.

Via het digitale inschrijfformulier 'Inschrijven zelfbouwkavels' kun je je inschrijven op jouw kavels van voorkeur. Met dit inschrijfformulier kun je maximaal tien kavels selecteren op volgorde van jouw voorkeur, waarbij jouw eerste keuze uiteraard als jouw favoriete kavel wordt beschouwd.

Jouw motivatie voor zelfbouw speelt ook een rol in het proces. In maximaal 250 woorden kun je vertellen waarom jij graag in Lloyd Yard wilt bouwen. En met een eventuele extra PDF of JPG kun je jouw argumenten kracht bijzetten. Een verklaring dat je voldoende aanwezig kunt zijn tijdens de algemene leden vergaderingen (ALV), bijeenkomsten en werkgroepen – reken op minimaal één avond per week – maakt ook deel uit van de motivatie. Daarnaast speelt je financiële ‘plan van aankoop’ een belangrijke rol. 

Wanneer je een kavel toegewezen hebt gekregen worden alle relevante documenten zoals de overeenkomsten en aktes met je gedeeld. Vervolgens neemt Ooms Financieel Adviseurs contact met je op voor een financieringstoets waarna jouw inschrijving in behandeling wordt genomen. Deze financieringstoets moet je gereed hebben vóór de startbijeenkomst op woensdagavond 10 november 2021. Tijdens de startbijeenkomst ontmoet je je mede zelfbouwers en neemt Steenvlinder het proces nogmaals met je door.

Na ondertekenen van de deelnameovereenkomst en het betalen van de reserveringsvergoeding als aanbetaling voor de grond ben je definitief lid van de Vereniging van Opdrachtgevers (VvO) en gaat het zelfbouwproces officieel van start.

Na sluiting van de inschrijving, woensdag 20 oktober 2021 om 12:00 uur, vindt de kaveltoewijzing plaats. Steenvlinder laat je binnen zeven dagen weten of je een kavel toegewezen hebt gekregen en welke kavel dat is.

De toewijzing van de kavels vindt achter gesloten deuren plaats. Het projectteam van Lloyd Yard houdt bij de toewijzing rekening met een aantal belangrijke onderdelen van je inschrijving, waarbij je financiële ‘plan van aankoop’ het zwaarst weegt. Maar ook jouw motivatie, en een eventuele extra ondersteuning daarvan, zijn van belang. Zorg ervoor dat je ook daarmee goed voor de dag komt, net als met de verklaring voldoende aanwezig te zijn, één avond per week, bij ALV bijeenkomsten en werkgroepen.

Wanneer je in eerste instantie geen kavel krijgt toegewezen, ontvang je hierover binnen zeven dagen bericht en krijg je bij loting een plek op de reservelijst. Ook jouw € 500,- inschrijfgeld wordt dan teruggestort.  Als er op een later tijdstip een kavel beschikbaar komt, wordt deze aan een kandidaat op de reservelijst toegewezen waarbij de eerste vrije kavel wordt toegewezen aan nummer één, de tweede aan nummer twee, enzovoorts.

De tien geselecteerde zelfbouwers en de eerste vier inschrijvers op de reservelijst ontvangen alle relevante documenten, zoals overeenkomsten en aktes. Ook worden deze kandidaten door Ooms Financieel Adviseurs uitgenodigd voor een financieringstoets; dit betreft een verklaring waarmee wordt bevestigd dat je deze woning kan financieren. Deze financieringstoets is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de startbijeenkomst voor de tien zelfbouwers en vier reservisten op 10 november 2021. Ooms Financieel Adviseurs houdt hier rekening mee en zorgt ervoor dat je snel terecht kunt.

Tijdens deze startbijeenkomst maak je kennis met de andere bouwers en wordt het hele proces doorgenomen met Steenvlinder. Daarna heb je een week de tijd om je handtekening onder de deelnameovereenkomst te zetten en de reserveringsvergoeding te betalen. Als dat achter de rug is, ben je definitief lid van de Vereniging van Opdrachtgevers (VvO) en kan het zelfbouwproces beginnen! Stap je uit het proces na de startbijeenkomst dan krijg je de helft van je inschrijfgeld (€ 250,-) teruggestort. Dit geldt alleen voor de tien geselecteerde zelfbouwers.

Bij de start van het project vindt een raming van de totale kosten plaats. Deze kosten bestaan in belangrijke mate uit drie componenten (van groot naar klein):

  • Bouwkosten; dit zijn de kosten om jouw ontwerp te realiseren en de woning te bouwen, dus onder andere de kosten voor de aannemer en materialen;
  • Grondkosten; dit zijn de kosten voor de aankoop van de kavel. De kavelprijs zal marktconform met de tijd mee worden geïndexeerd;
  • Overige kosten; dit zijn de kosten voor onder andere het inzetten van de architect, adviseurs, leges en aansluitkosten.


De financieringseis voor de woningen is bepaald door middel van een stichtingskostenraming, opgesteld door Steenvlinder en Kondor Wessels Vastgoed. In deze raming zijn alle ontwikkelkosten voor de totale woning opgenomen. Denk hierbij aan de bouwkosten, grondkosten en bijkomende kosten. De getallen uit deze raming zijn marktconform. Op basis van deze raming hebben de woningen een financieringseis tussen de € 700.000 en € 800.000,-. De financieringseis is de beste inschatting die we nu kunnen maken voor uw totale investering, maar geeft geen garantie. De grootste kavel, kavel A zit aan de bovenkant van deze bandbreedte en is geraamd op € 775.000,-, kavel B op € 715.000 en kavel C t/m H op € 705.000,-. Deze kosten zijn een inschatting waar geen rechten aan kunnen worden verleend. Als zelfbouwer bouw je zelf je eigen huis en ben je zelf verantwoordelijk voor het totale kostenplaatje voor de ontwikkeling van je woning.

Vanaf het moment van tekenen van de deelnameovereenkomst moet je rekening houden met al deze bijkomende kosten die vooruitlopend op de hypotheek moeten worden afgerekend. De bank verstrekt pas een hypotheek wanneer de plannen en aanneemovereenkomst voor jouw woning rond zijn en de omgevingsvergunning is aangevraagd en verleend. De kosten die je voor die tijd maakt, moeten daarom worden voorgefinancierd. Daarbij moet je rekening houden met een bedrag tussen circa € 30.000, - en circa € 35.000, -. Deze voorfinanciering betaal je in zestien maandelijkse termijnen, bij het afsluiten van een hypotheek kun je deze kosten meenemen, ze zijn immers een onderdeel van de ontwikkeling van je huis. Je kunt jezelf vervolgens het voorgefinancierde bedrag terugbetalen uit je hypotheek.

Onderdeel van dit bedrag is de reserveringsvergoeding; de aanbetaling voor de grond die direct na het tekenen van de deelnameovereenkomst moet worden betaald (november en december 2021). De eerste termijn bedraagt € 4.000,- en de tweede termijn € 4.500,-.  Samen met de € 500,- inschrijfgeld betaal je bij aanvang dus een bedrag van in totaal € 9.000,-. Daarvan is € 8.000 bestemd voor de reserveringsvergoeding, € 1.000,- is bestemd voor de rekening van de VvO. Na betaling van deze twee termijnen is de verwachte maandelijkse termijn ongeveer € 2.000,-, hiervan worden de architect en overige adviseurs betaald.

Mocht je tijdens het proces besluiten om niet verder deel te nemen aan Lloyd Yard Docks, dan krijg je vrijwel het gehele bedrag van deze kosten terug nadat een nieuwe deelnemer voor jou in de plaats is gekomen en deze aan de financiële verplichtingen heeft voldaan. Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt zal een deel van de voorgefinancierde kosten niet worden vergoed afhankelijk van het moment waarop er wordt uitgestapt. Dit staat volledig omschreven in je deelnameovereenkomst.

Download hier de brochure en overige informatie

Wil je alles weten over Lloyd Yard Docks? Download dan hier de brochure met daarin alle informatie over het project, de woningen, de financieringsmogelijkheden en het proces van inschrijving. Via donwloads kun je ook het kavelpaspoort, plattegronden en beeldkwaliteitsplan downloaden.