LLoyd Yard
Docks

Jouw droomhuis realiseren in Lloyd Yard Docks is een proces waarin je zelf de regie neemt en beslissingen neemt over het ontwerp en de uitvoering van dat huis. Dat betekent niet dat je alles kunt bedenken en doen wat je wilt; er is een kavelpaspoort opgesteld waarin alle informatie over de mogelijkheden van de kavel en alle regels omtrent het bouwen zijn vastgelegd. Met dit kavelpaspoort als leidraad werk je samen met een door jouw gekozen architect en adviseurs aan jouw wensen en eisen. En er kan heel veel. Na de zomer zullen de kavels in verkoop gaan.

Meer weten over hoe dit in zijn werk gaat? Klik dan hier.

Situatietekening situatietekening
De kavels

Lloyd Yard Docks maakt ruime kavels beschikbaar voor acht vierlaagse woningen die aaneengesloten worden gebouwd. Kavel A is 102,0 m² groot, de kavels B tot en met H 96,0 m². De kavels B t/m H maken het mogelijk om 192,0 m² BVO te realiseren en kavel A zelfs 205,0 m² BVO. Binnen die oppervlakte mag maximaal 30% worden ingericht als praktijkruimte voor vrije beroepsbeoefening. Alle kavels hebben een plateau aan de voorkant tegenover Kuehne + Nagel en een privétuin grenzend aan de grote binnentuin aan de achterkant. De kavels I en J maken geen deel uit van Lloyd Yard Docks.De kavelprijzen van deze Lloyd Yard Docks liggen tussen de € 180.000, - en € 225.000, -. Het grootste kavel, Kavel A, ligt hierbij aan de bovenkant van deze bandbreedte.

Zelfbouwproces

Zelf ontwikkelen en bouwen kost tijd en energie. Maar het betekent niet dat je alles zelf hoeft te doen en te besluiten. Of hoeft in te kopen. Volgens de gedachte ‘samen waar het moet, individueel waar het kan’ bepaal je helemaal zelf je ontwerp, maar maak je met alle acht eigenaren gebruik van één gevelarchitect, één constructeur, één duurzaamheidsadviseur en één aannemer. Je geniet dan allemaal van een financieel voordeel door schaalgrootte van gezamenlijke inkoop. Bovendien worden de woningen tegelijk, in één bouwstroom, gebouwd zodat je niet langer in een bouwput zit dan nodig. Natuurlijk bepaal je zelf de kwaliteit van je woning en de materialen die je toepast, maar ook op dat punt kun je door samen op te trekken nog flink kosten besparen. Samen met anderen optrekken en kennis, ervaring en werkzaamheden delen heeft bovendien als voordeel dat je snel je buren leert kennen.

Begeleiding
Gino Bud Hoiting illustratie van ogen

Vanaf het moment van het tekenen van je deelname- en grondreserverings­overeenkomst tot aan het moment dat je het huis in gebruik neemt, word je begeleid door Steenvlinder. Dit adviesbureau is gespecialiseerd in de begeleiding van zelf bouwen. In meer dan vijftien jaar tijd heeft Steenvlinder vele verschillende projecten succesvol begeleid, alle reden om Steenvlinder voor Lloyd Yard Docks het complete procesmanagement toe te vertrouwen. Dat betekent voor jou dat je je 100% op je woning kunt focussen omdat Steenvlinder veel regelwerk uit handen neemt. Zodat jij je hoofd erbij kunt houden om op de juiste momenten de juiste beslissingen te nemen.

Kavelpaspoort

Zelf bouwen betekent dat je heel veel van je eigen ideeën kwijt kunt in het ontwerp en de realisatie van je huis. Maar het betekent ook dat je niet alles kunt bedenken en doen wat je wilt; er is een kavelpaspoort opgesteld waarin alle informatie over de mogelijkheden van de kavel en alle regels voor het bouwen zijn vastgelegd. Het kavelpaspoort is zorgvuldig samengesteld zodat Lloyd Yard Docks past bij het beeldkwaliteitsplan van Lloyd Yard, en er tegelijkertijd voldoende individuele expressie mogelijk is. Het kavelpaspoort en beeldkwaliteitsplan zijn te downloaden bij downloads.

In het kavelpaspoort zijn alle opties en mogelijkheden vastgelegd over het gebruik van de kavel en de minimale en maximale maten in het ontwerp. Het geeft een volledig overzicht van alle materialen die worden toegepast en de manier waarop dat gebeurt. En: het bevat een menu aan duurzaamheidsopties die je naar jouw wensen kunt toepassen. Een aantal belangrijke feiten uit het kavelpaspoort hebben we voor je op een rijtje gezet.

Inspiratieplattegronden

De plattegronden en het interieur kun je helemaal naar jouw ideeën en wensen ontwerpen, waarbij de positie van de keuken, woonkamer, werkkamer, atelierruimte, wenteltrappen of rechte trappen, praktijkruimte, meerdere badkamers of slaapkamers letterlijk geen beperkingen kent. Zolang je maar binnen de kaders van de kavel blijft en niet meer dan 30% van de totale oppervlakte gebruikt als werkruimte. En je kan spelen met hoogteverschillen in de verschillende vloeren om vides te maken. De vaste buitenruimtes zijn een plateau aan de voorkant en een privétuin grenzend aan de grote binnentuin aan de achterkant. Optioneel is een balkon en/of een dakterras aan de achterkant op de bovenste verdieping.

Woningzoeker

Wil je weten welke kavels nog beschikbaar zijn? Kijk dan op de woningzoeker van Lloyd Yard en ga naar aanzicht 2 om de kavels te bekijken.

Planning

Op woensdag 6 oktober 2021 start vanaf 12:00 uur de inschrijving voor de zelfbouwkavels van Lloyd Yard Docks. Daarna ziet het proces er als volgt uit (de genoemde data zijn streefdata):

Start verkoop kavels woensdag 6 oktober vanaf 12:00 uur
Sluiting inschrijfperiode kavels * woensdag 20 oktober 2021 om 12:00 uur
Toewijzing kavels binnen zeven dagen na de sluiting van de inschrijfperiode
Startbijeenkomst woensdag 10 november 2021
Start zelfbouwproces november / december 2021
Voorlopig ontwerp januari 2022 - april 2022
Definitief ontwerp mei 2022 - september 2022
Omgevingsvergunning eind 2022
Tekenen koopovereenkomst en aanvraag hypotheek eind 2022
Technisch ontwerp eind 2022 - april 2023
Realisatie medio 2023 - medio 2024

* Als na de toewijzing blijkt dat er onvoldoende geldige inschrijvingen zijn voor de acht beschikbare kavels, dan volgt een tweede inschrijfronde. Bovengenoemde data kan in dat geval wijzigen.

De eerste stap richting jouw nieuwe zelfbouwwoning is de inschrijving. De inschrijving bestaat uit één inschrijfronde en een reserve inschrijfronde. De inschrijfronde start op woensdag 6 oktober 2021 om 12:00 uur en duurt twee weken. Als na de toewijzing blijkt dat er onvoldoende geldige inschrijvingen zijn voor de acht beschikbare kavels, dan volgt een tweede inschrijfronde.

Via het digitale inschrijfformulier op de website kun je je inschrijven op jouw kavels van voorkeur. Hier dien je ook een financieringsverklaring in te vullen.

Wanneer je een kavel toegewezen hebt gekregen worden alle relevante documenten zoals de overeenkomsten en aktes met je gedeeld. Daarnaast wordt er van je gevraagd om een financieringstoets te overleggen via Ooms Financieel Adviseurs. Zij staan klaar om jouw aanvraag in behandeling te nemen. De financieringstoets moet je gereed hebben voor de startbijeenkomst. Tijdens de startbijeenkomst ontmoet je je mede zelfbouwers en neemt Steenvlinder het proces nogmaals met je door.

Na ondertekenen van de deelnameovereenkomst en betalen van de reserveringsvergoeding ben je definitief lid van de Vereniging van Opdrachtgevers (VvO) en gaat het zelfbouwproces officieel van start.

Na sluiting van de inschrijving vindt de kaveltoewijzing plaats. Steenvlinder laat je dat weten en vraagt je dan een financieringsverklaring voor die kavel uit te laten voeren bij Ooms Financieel Adviseurs. Dat is een verklaring die aangeeft dat je deze woning kan financieren. Ooms houdt hier rekening mee zodat je hier snel terecht kunt. Deze financieringstoets is verplicht om deel te nemen aan de startbijeenkomst eind november. Daarnaast krijg je bij toewijzing alle relevante documenten zoals de overeenkomsten en aktes opgestuurd. Tijdens de startbijeenkomst maak je kennis met de andere inschrijvers en nemen we het hele proces door met Steenvlinder. Daarna heb je een week de tijd om je handtekening onder de deelnameovereenkomst en grondreserveringsovereenkomst te zetten en de reserveringsvergoeding te betalen. Daarmee ben je definitief lid geworden van de Vereniging van Opdrachtgevers (VvO).

Bij de start van het project vindt een raming van de totale kosten plaats. Deze kosten bestaan in belangrijke mate uit drie componenten (van groot naar klein):

 

  • Bouwkosten; dit zijn de kosten om jouw ontwerp te realiseren en de woning te bouwen, dus onder andere de kosten voor de aannemer en materialen;
  • Grondkosten; dit zijn de kosten voor de aankoop van de kavel;
  • Overige kosten; dit zijn de kosten voor onder andere het inzetten van de architect, adviseurs, leges en aansluitkosten.

 

Vanaf het moment van tekenen moet je rekening houden met al deze bijkomende kosten die vooruitlopend op de hypotheek moeten worden afgerekend. De bank verstrekt pas een hypotheek wanneer de plannen en aanneemovereenkomst voor jouw woning rond zijn, de kosten die je voor die tijd maakt, moeten daarom worden voorgefinancierd. Daarbij moet je rekening houden met een bedrag tussen ca. € 30.000,- en ca. € 35.000,-. Dit voor te financieren bedrag betaal je in ongeveer twaalf maandelijkse termijnen. Bij het afsluiten van een hypotheek kun je deze kosten meenemen, ze zijn immers een onderdeel van de ontwikkeling van je huis. Je kunt jezelf vervolgens het voorgefinancierde bedrag terugbetalen uit je hypotheek. Mocht je tijdens het proces besluiten om niet verder deel te nemen aan Lloyd Yard Docks, dan krijg je het bedrag van deze kosten terug nadat een nieuwe deelnemer voor jou in de plaats is gekomen en aan de financiële verplichtingen heeft voldaan. Afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt zal een deel van de voorgefinancierde kosten niet worden vergoed, dit zal een zeer beperkt aandeel zijn en staat duidelijk omschreven in je deelnameovereenkomst.

De kavelprijzen van deze Lloyd Yard Docks liggen tussen de € 180.000, - en € 225.000, -. Het grootste kavel, Kavel A, ligt hierbij aan de bovenkant van deze bandbreedte.

Download hier de brochure en overige informatie

Wil je alles weten over Lloyd Yard Docks en hoe jij in aanmerking komt daar te wonen, werken en relaxen? Download dan hier de brochure met daarin alle informatie over het project, de woningen, de financieringsmogelijkheden en het proces van inschrijving. via donwloads kun je ook het kavelpaspoort, plattegronden en beeldkwaliteitsplan downloaden.